Pensioen

Via deze link is het mogelijk om zelf uw pensioenplan samen te stellen, offertes op te vragen of onmiddellijk online in te tekenen.

De verzekering Pensioensparen is een beleggingsformule met een aantal eigen bijzonderheden. Zo is het bedrag dat u in deze formule kan beleggen beperkt tot maximaal 950 € per jaar. Het interessante aan deze formule is dat ze in principe en afhankelijk van uw persoonlijke situatie een fiscaal voordeel biedt van minstens 30 %. Bovendien biedt de pensioenspaarverzekering u een gewaarborgd minimumrendement, gecombineerd met een winstdeelname op basis van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Er zijn meerdere formules mogelijk waarbij wij als makelaar voor u de meest geschikte polis uitzoeken. Voor een maximaal rendement is dus een persoonlijke consultatie aangewezen.