Hospitalisatieverzekering

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Bij een ziekenhuisopname kunnen de kosten voor de kamer, medische behandeling, geneesmiddelen en nabehandeling aanzienlijke uitgaven met zich meebrengen.

Hoewel de wettelijke ziektekostenverzekering (ziekenfonds) een groot deel van de gezondheidszorg betaalt, dekt ze niet alle belangrijke kosten, de tussenkomst van het ziekenfonds is soms lager dan verwacht.

Met een aanvullende hospitalisatieverzekering hoeft u zich niet druk te maken over de financiële gevolgen omdat ze de kosten helemaal of gedeeltelijk betaalt die de patiënt normaal zelf nog zou moeten betalen nadat de verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds is tussengekomen.

"Een hospitalisatieverzekering vermijdt dat je je eigen spaarcenten moet opsouperen aan ziekenhuisfactuur, doktersrekeningen en medicatie."

Voor wie?

Een hospitalisatieverzekering kan individueel worden aangegaan of via uw werkgever.

Een collectieve verzekering, dus via de werkgever, biedt het voordeel dat je verzekerd bent zonder onderscheid op basis van leeftijd of gezondheid. Daarbij komt ook dat de werkgever de premie deels of helemaal betaalt.

Wat dekt het?

De hospitalisatieverzekering vergoedt kosten van een opname in het ziekenhuis na aftrek van de franchise.

Mogelijke vergoedbare kosten:

  • De periodes voor of na de hospitalisatie
  • Zware ziekten
  • De opname in « ééndagskliniek »
  • Vrije keuze van arts en ziekenhuis