Je gaat scheiden. Wat met je verzekeringen?

  • Berichtcategorie:Mijn gezin

Een relatiebreuk is nooit gemakkelijk. Je moet heel wat in orde brengen, zeker als de scheiding stroef verloopt. Hieronder vind je 10 concrete tips over de belangrijkste verzekeringen.

1. Wie houdt de wagen? De (nieuwe) eigenaar moet het nodige doen

Wie de gezinsauto behoudt, meldt aan de verzekeraar wie de nieuwe verzekeringnemer en/of de nieuwe bestuurder is, net als de (eventueel) nieuwe burgerlijke stand.
Zijn de verzekeringnemer en de verzekerden niet meer dezelfde? Dan laat je best ook de bijhorende verzekeringen wijzigen, zoals (rechts-)bijstand en omnium.
-> Ik heb dus al die informatie nodig om de wijzigingen door te geven.

2. Woning: nieuw adres, nieuwe verzekering

Voor wie na de relatiebreuk op hetzelfde adres blijft wonen, loopt de brandverzekering gewoon door. Ook hier laat je best de naam van de verzekeringnemer en de gezinssamenstelling aanpassen als dat nodig is.
Wie een nieuwe (huur)woning betrekt, moet ook een nieuwe brandverzekering afsluiten.

3. Familiale verzekering: 2 gezinnen = 2 verzekeringen

Nu er niet langer sprake is van 1 gezin, heeft elke ex-partner een aparte familiale verzekering nodig.
Het begrip ‘samenwonen’ is immers een cruciaal gegeven binnen de verzekering BA Familiale. Vooraan in de polis vind je meestal een rubriek ‘Wie is verzekerd?’, en dat zijn met name de verzekeringnemer en zijn/haar samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner.
Ben jij de huidige verzekeringnemer, dan blijf je ook na de scheiding gedekt.
Weet echter dat sommige verzekeringsmaatschappijen uitgebreidere voorwaarden aanbieden. Zo kan het zijn dat degene die het gezin verlaat, de hoedanigheid van verzekerde behoudt gedurende een beperkte periode (mogelijks tot 1 jaar). Na die periode moet die persoon wel zijn of haar eigen familiale verzekering afsluiten.

4. Kinderen? Beide ouders zijn aansprakelijk

Ook al zijn ze uit elkaar, in principe zijn beide ouders medeaansprakelijk voor de schade die hun kinderen (jonger dan 18) aanrichten. Dat betekent dat het slachtoffer of de benadeelde zich kan wenden tot de familiale verzekering van een van de ouders (naar keuze), om via die weg te worden vergoed. Het is dus belangrijk dat elke ex-partner of -echtgenoot een familiale verzekering heeft.
Ook hier bieden sommige verzekeringsmaatschappijen een uitbreiding aan. Zo blijft de ex-partner, als die niet de verzekerde was, toch gedekt gedurende een beperkte periode (mogelijks tot 1 jaar).

5. Geen kinderen? Ook dan sluit je best een BA Familiale af

Ook al is een familiale verzekering niet verplicht, zelfs scheidende koppels zonder kinderen kunnen er baat bij hebben. Zeg immers nooit nooit: ook jij kan op een dag schade berokkenen aan derden. De BA Familiale dekt jouw burgerlijke aansprakelijkheid, in het kader van je privéleven, voor de lichamelijke of materiële schade aan derden.
Ze vergoedt ook de schade aan derden veroorzaakt door gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, door huispersoneel en door huisdieren.
Bovendien breiden sommige verzekeringsmaatschappijen het begrip ‘verzekerde’ uit naar personen die pas verhuisd zijn, die tijdelijk bij jou verblijven (bv. vrienden) of die jij onderhoudt (bv. je ouders in een rusthuis).
De BA Familiale biedt ook rechtsbijstand in heel wat situaties, bijvoorbeeld wanneer je als voetganger of fietser betrokken raakt bij een verkeersongeval.
Tot slot is het belangrijk te weten dat de verzekering BA Familiale ook de onroerende goederen dekt waarvoor jij verantwoordelijk bent, en dat ze je ook buiten België beschermt. Je bent met andere woorden overal ter wereld gedekt*.
*Contacteer me om de exacte voorwaarden te kennen.

6. Spaarverzekering: naargelang de situatie

Misschien heb je, naast een spaarboekje bij de bank, ook een spaar- of beleggingsverzekering? Naargelang jullie juridische statuut als koppel zal dat spaargeld tijdens de scheiding al dan niet in aanmerking komen bij de financiële verdeling.

Wie getrouwd is onder het klassieke stelsel van gemeenschap van goederen zal – bij de onderhandelingen over de financiële aspecten van de scheiding – meestal rekening moeten houden met die spaarverzekering.
Wie getrouwd is met scheiding van goederen behoudt de bedragen die zich op de eigen spaarproducten bevinden.
Wie samenwoont met een samenlevingscontract moet dat contract respecteren.
-> Bij de onderschrijving van de verzekering liet je destijds misschien de naam van je partner invullen in de rubriek ‘begunstigden’. Als je dat wenst, kunnen we dat voor jou aanpassen.

Doe je aan pensioensparen, onder de vorm van een pensioenspaarverzekering? Dan geldt dezelfde bovenstaande info.

7. Groepsverzekering

Als je getrouwd bent met scheiding van goederen, is het verzekeringskapitaal bij leven een eigen goed.
Bij een huwelijk met gemeenschap van goederen bestaat er heel wat discussie over de vraag of het verzekeringskapitaal bij leven een eigen of gemeenschappelijk goed is. In afwachting van een eventueel initiatief van de wetgever, wordt het opgebouwde pensioenkapitaal opgenomen in het vermogen van de begunstigde echtgeno(o)t(e) (de aangeslotene zelf als die in leven is).

8. Schuldsaldoverzekering: nog premies betalen?

Scheidende koppels die nog een hypotheeklening moeten afbetalen, bespreken samen wie van beiden de woning wil behouden en dus die hypotheek van de andere afkoopt.
Denk hierbij aan de schuldsaldoverzekering. Als er nog premies moeten betaald worden, zal meestal de persoon die de woning en de lening behoudt de kosten van de verzekering verder dragen.
-> Aarzel niet om me te contacteren.

9. Overlijdensdekking: op veilig spelen

Net als in een gezin met slechts één kostwinner, is het voor een alleenstaande nuttig om een overlijdensverzekering te overwegen. Deze dekking biedt namelijk een kapitaal of een rente om in de behoeften van de kinderen te voorzien als de ouder komt te overlijden.
Er bestaat ook een alimentatieverzekering. Dit is een formule die bij overlijden het verlies van alimentatiegeld of co-ouderschap opvangt door een vervangend kapitaal uit te keren. Zo beschikt de overlevende ex-partner over een financiële reserve om de opvoeding en studiekosten van de kinderen te betalen.

10. Rechtsbijstand: handige juridische steun

De rechtsbijstandverzekering (dit is niet de rechtsbijstand Auto, noch die van een familiale verzekering) vergoedt bijvoorbeeld de tussenkomst van een bemiddelaar bij een scheiding.

 

Bron: www.abcverzekering.be