Pensioensparen

Een pensioenspaarverzekering biedt u verschillende oplossingen om een kapitaal op te bouwen voor een comfortabel pensioen en u geniet tegelijkertijd een belangrijk fiscaal voordeel Waarom een pensioenspaarverzekering afsluiten? De belangrijkste reden is het bedrag van het wettelijk pensioen. De kans is groot dat uw wettelijk pensioen minder dan de helft zal bedragen dan uw laatste […]
Lees Meer

De individuele ongevallenverzekering

Wat is de individuele ongevallenverzekering? Deze verzekering is interessant voor iedereen die zich wil beschermen tegen ongevallen in de privésfeer. Onderzoek wijst uit dat de meeste gezinnen denken dat ze hiervoor verzekerd zijn via hun standaard polissen, maar niets is minder waar… Daarom biedt de individuele ongevallenverzekering financiële bescherming wanneer u en uw gezinsleden ernstige […]
Lees Meer

Hospitalisatieverzekering

Wat is een hospitalisatieverzekering? Bij een ziekenhuisopname kunnen de kosten voor de kamer, medische behandeling, geneesmiddelen en nabehandeling aanzienlijke uitgaven met zich meebrengen. Hoewel de wettelijke ziektekostenverzekering (ziekenfonds) een groot deel van de gezondheidszorg betaalt, dekt ze niet alle belangrijke kosten, de tussenkomst van het ziekenfonds is soms lager dan verwacht. Met een aanvullende hospitalisatieverzekering […]
Lees Meer

Rechtsbijstandverzekering

Wat is de rechtsbijstandsverzekering? De waarborg “Rechtsbijstand” behartigt uw belangen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. De rechtsbijstandverzekering verzekert u de noodzakelijke juridische bijstand bij iedere discussie, onderhandeling of minnelijke schikking. Wanneer er een geschil is dan zal je verzekeraar eerst via een […]
Lees Meer

Familiale Verzekering

Potje breken, Potje betalen Je laat per ongeluk de laptop van je vriendin vallen. Je hond valt een andere hond aan op straat. Je zoon schopt zijn voetbal in de ruit van de buren. Wat is een familiale verzekering? Een ongeluk in de privésfeer waarbij schade wordt toegebracht aan een andere (derde), is zo gebeurd. […]
Lees Meer

Brandverzekering

Wat is de brandverzekering? De brandverzekering – ook wel woningverzekering genoemd – is een verzekering die je zal vergoeden voor materiële schade veroorzaakt aan je woning of inboedel. In tegenstelling tot wat de naam lijkt aan te geven, beperkt de dekking van een brandverzekering zich vaak niet enkel tot schade als gevolg van een brand. […]
Lees Meer

Autoverzekering

Elke eigenaar van een voertuig dat zich op de openbare weg bevindt (zelfs al je er niet mee rijdt), is wettelijk verplicht de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van dat voertuig te verzekeren. Een overzicht van de mogelijke waarborgen: 1. De verplichte burgelijke aansprakelijkheid (BA) De wettelijk verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke en materiële schade […]
Lees Meer

Arbeidsongevallen Verzekering

Arbeidsongevallenverzekering: wat is dat? Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw werknemers te vergoeden wanneer ze lichamelijke schade oplopen ten gevolge van een ongeval op het werk maar ook van en naar het werk. Deze verzekering dekt alle werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden, dus ook tijdelijke […]
Lees Meer

Autoverzekering Zelfstandige

Gebruik je jouw auto voor je eigen bedrijf of heb je een auto van de zaak? Dan is het belangrijk om je auto zakelijk te verzekeren. Ook als zelfstandige bent u wettelijk verplicht om een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw bedrijfsauto aan anderen veroorzaakt […]
Lees Meer

Gewaarborgd Inkomen

Naast de lichamelijke gevolgen van een ongeval of een ziekte, moet een slachtoffer vaak het hoofd bieden aan een ernstige daling van zijn inkomsten. De polis «Gewaarborgd inkomen» verzekert het slachtoffer van een gewaarborgd inkomen die toelaat om aan diverse financiële verplichtingen te kunnen voldoen (afbetalingen van leningen, extra personeelskosten, personeel ter vervanging, hulp aan […]
Lees Meer

Groepsverzekering

Deze groepsverzekering is een aantrekkelijke oplossing om uw financiële toekomst veilig te stellen. Dankzij een aanvullend pensioen maak je de kloof tussen je laatste loon en je wettelijk pensioen kleiner. Een groepsverzekering wordt door de werkgever afgesloten in het voordeel van het personeel en is dé manier om uw werknemers een aanvullend pensioen te laten […]
Lees Meer

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen U bent bedrijfsleider in een vennootschap? Uw bedrijf kan voor u een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten en bereidt zo uw financiële toekomst voor. Wat is Individuele Pensioentoezegging? Als u zelfstandig bedrijfsleider bent in een vennootschap, dan is een Individuele Pensioentoezegging (IPT) een heel voordelige aanvulling op uw wettelijk […]
Lees Meer

Alle Bouwplaats Risico’s

U bent vastbesloten om het huis van uw dromen te bouwen of te verbouwen? Ook met de beste bouwpartners kan er vanalles mislopen. Het optrekken van een gebouw, een industrieel complex, een brug of zelfs van een woonhuis, houdt veel risico’s en veel potentiële oorzaken van ongevallen of schade. De polis alle bouwplaatsrisico’s is een […]
Lees Meer