Autoverzekering

Elke eigenaar van een voertuig dat zich op de openbare weg bevindt (zelfs al je er niet mee rijdt), is wettelijk verplicht de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van dat voertuig te verzekeren.

Een overzicht van de mogelijke waarborgen:

1. De verplichte burgelijke aansprakelijkheid (BA)

De wettelijk verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u veroorzaakt aan derden. Uw eigen lichamelijke schade wordt als bestuurder niet vergoed.

2. Volledige omnium (Uw eigen materiële schade)

De meest volledige autoverzekering in het gamma is de omnium. Deze vergoedt de materiële schade na een ongeval (ongeacht of u aansprakelijk bent) alsook de volgende waarborgen: stormschade, glasbreuk, diefstal en brand.

3. Beperkte omnium

Deze omnium verzekert de schade aan uw voertuig die het gevolg is van een aantal opgesomde risico's. Denk bijvoorbeeld aan: brand, diefstal, natuurgeweld zoals storm of hagelschade, glasbreuk, aanrijding dieren en loslopend wild, enz...

Het voornaamste verschil tussen de beperkte omnium en de volledige omnium is dat de beperkte omnium geen dekking verleent voor "eigen schade".

Bijkomende autoverzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

Auto-ongelukken kunnen een gerechtelijk staartje krijgen. Bij een verkeersongeval waarbij u het slachtoffer bent, weigert de veroorzaker van het ongeval zijn fout te erkennen. Of u bent het niet eens met de herstellingen die uw garagehouder na een verkeersongeval uitvoert. In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn als u beroep kan doen op een rechtsbijstandsverzekering om uw belangen te verdedigen.

De verzekering Rechtsbijstand voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen naar aanleiding van een schadegeval waarbij uw verzekerde voertuig betrokken was. Ook de strafrechtelijke verdediging is hierin begrepen (vb discussie nav een verkeersovertreding).
Ook al is rechtsbijstand geen verplichte verzekering, wordt deze toch sterk aangeraden.

Bijstand

Krijgt u pech met uw wagen? Bent u het slachtoffer van een ongeval? Een mechanisch defect herstellen, is niet altijd eenvoudig. Met een verzekering ‘bijstand voertuigen’ komt de pechverhelping ter plaatse of helpt men met het slepen van het voertuig bij panne of een ongeluk. In sommige contracten wordt ook een vervangwagen voorzien.